СЕБРА

Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Намери ли? Метни за търсачките!

Подкрепа за търсачките на BIRD.BG

Choose an amount

Or enter your payment details below

Или с PayPal тук!

Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!

Become a monthly donor with bank card or PayPal here!

Bank wire

Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882

Revolut

Crypto

BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

***

За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:

This post is also available in: English (Английски)